Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 13 of 13 (0.04 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Avsändare Johannes Sällström"
[texts]Johannes Sällströms kopiebok 1875-77 - Bergbom Svanberg & Co
Kopieboken som tillhört Johannes Sällström, med kopior av brev skickade under perioden juni 1875 - april 1877
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd b brev; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 47
[texts]Ett odaterat brev från Johannes Sällström - Grytnäsarkivet
Ett odaterat brev från Johannes Sällström, kanske från perioden 1871-73
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 23
[texts]Brev från Johannes Sällström 1876 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 6/12 1876 från Johannes Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 11
[texts]Johannes Sällströms kopiebok 1859-1866 - Bergbom Svanberg & Co
Johannes Sällströms kopiebok för åren 1859 - 1860, då han arbetar åt bolaget Bergman, Hummel & Co.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd b brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 26
[texts]Brev från Johannes Sällström 1871 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev och telegram från Johannes Sällström till J.A. Bergman eller David Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström; kalix mottagare david hummel
Downloads: 35
[texts]Telegram från Johannes Sällström 1870 - Grytnäsarkivet
4 st telegram från 1870, till Johan August Bergman från Johannes Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström
Downloads: 43
[texts]Telegram från Johannes Sällström 1870 - Grytnäsarkivet
Ett telegram daterat 3/2 1870 från Johannes Sällström till Bergman Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 7
[texts]Brev från Johannes Sällström 1873 - Grytnäsarkivet
Ãtskilliga brev och telegram från år 1873, från Johannes Sällström till Bergman och Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 61
[texts]Brev från Johannes Sällström 1874 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 1874-03-27 från Johannes Sällström till Bergman Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 65
[texts]Brev från Johannes Sällström 1882 - Grytnäsarkivet
2 brev från 1882, från Johannes Sällström till J.A. resp. John Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 47
[texts]Brev från Johannes Sällström 1883 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 12/3 1882 från Johannes Sällström till J.A. Bergman, inkl. avskrift
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström
Downloads: 39
[texts]Redovisningskommentarer - Filipsborgsarkivet
Ernst Sällström och Johannes Sällström skriver och pekar på oriktiga uppgifter i en ekonomisk redovisning för åren 1892 och 1893, som dom vill rätta till.
Keywords: kalix id 601; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström
Downloads: 4
[texts]Förvecklingar - Filipsborgsarkivet
Ernst och Johannes Sällström skriver till AB Bergman Hummel & Co för att reda ut sina affärer och skulder och fodringar som uppståt i samband med affären med Båtskärsnäs
Keywords: kalix id 606-607; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare bergman hummel & co; kalix avsändare ernst sällström; kalix avsändare johannes sällström; johannes sällström; ernst sällström; bergman hummel & co
Downloads: 41
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts